Wat is SatKom.nl | De techniek van SatKom.nl | Proefproject van SatKom.nl | Producten | Contact

Wat is SatKom.nl?

SatKom.nl is gespecialiseerd in het aanbieden van WiFi-systemen. WiFi staat voor Wireless Fidelity en wordt ook wel RLAN (Radio Local Area Networks) genoemd.

Met behulp van de systemen van SatKom.nl is het mogelijk om via een radiozender- en ontvanger en enkele satellietschotels te internetten en te bellen zonder dat een kabelaansluiting is vereist.

Deze techniek biedt vooral grote mogelijkheden in gebieden waar het aanleggen van een kabelnetwerk niet mogelijk is of te duur wordt.

De oprichters van SatKom.nl hebben jarenlange ervaring met WiFi-netwerken die in Nederland zijn aangelegd in plattelandsgebieden waar geen ADSL mogelijk was. Inmiddels zijn de systemen van SatKom.nl zo ver ontwikkeld dat er afstanden van 50-100 kilometer kunnen worden overbrugd.

De techniek van SatKom.nl is daardoor zeer geschikt voor het aanbieden van snel internet in uitgestrekte en dunbevolkte gebieden. Hele dorpen kunnen op deze manier worden ontsloten. Maar ook voor bedrijven, scholen, bibliotheken etc. zijn de WiFi-systemen van SatKom.nl zeer interessant.

 
 
taalkeuze: Engels | Duits